Bemesting "in kasgrond geteelde snijbloemen"

Chrysanten en veel andere sierteeltgewassen (o.a. Alstroemeria, Antirrhinum, Bouvardia, Celosia, Lysianthus, Matthiola, Ranonkel, Statice en lelies) worden in de vollegrond van de kas geteeld.
Eén van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering is de bemesting omdat het zo “ongrijpbaar” is, terwijl iedere teler weet dat een verkeerde bemesting verstrekkende gevolgen kan hebben op: opbrengst, kwaliteit, houdbaarheid, gebrek – of overmaatverschijnselen, etc. Daarnaast is er steeds meer belangstelling voor “weerbaar telen” en hebben de bedrijven te maken met de zogenaamde ‘zorgplicht’, die het noodzakelijk maakt de water- en mestgift af te stemmen op de gewasbehoefte.  
Er zijn dus een aantal redenen om u op de hoogte te laten brengen van de moderne ontwikkelingen én om uw teelt verder te optimaliseren. Daarom organiseert AgraVisi i.s.m. Delphy de cursus:

Bemesting “in kasgrond geteelde snijbloemen”

De cursusleiders bij deze cursus zijn:
- Rene Corsten (Delphy)
- Geerten van der Lugt (adviseur gewas, water en bemesting)
- Aad Termorshuizen (specialist Bodemkwaliteit & plantenpathogenen)
- Wim Voogt (bemestingsdeskundige van WUR Glastuinbouw) 

Een gedetailleerd programma kunt u hier aanvragen.

We denken dat op deze manier een uniek aanbod tot stand is gekomen, waarmee u zich als teler in korte tijd diepgaand kunt laten informeren over de laatste stand van kennis en techniek op dit terrein en dit direct kunt bespreken met uw vakgenoten, onderzoekers en adviseurs.

klik hier voor informatie

Tijdens de door ons verzorgde maaltijden is er ruimschoots gelegenheid om elkaar ook informeel te spreken.

Enkele opmerkingen uit evaluaties van andere bemestingscursussen zijn:

- Meer inzicht van bemesting gekregen. Je gaat meer nadenken wat we aan het doen zijn.    Beter in de seizoenen bepalen welke meststoffen we gebruiken.
- Het rekenwerk van A & B bakken weer opgefrist
- Meer handvatten om naar bemesting  te kijken en er over te praten 

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Eéndaagse VCA trainingen (Basis en VOL)

Eéndaagse VCA trainingen (Basis en VOL)

Voor de ééndaagse VCA trainingen staan de data tm december 2022 op onze site. Klik hier voor Basis VCA en...
25-05-2022
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)