Stel zelf uw cursus samen

Download hier de menukaart in pdf, hieronder de tekstuele versie >

Stel uw eigen cursus samen a.d.h.v. onderstaande onderwerpen:

Teeltsturing op plantniveau
bouw van de plant
belangrijke fysiologische processen
fotosynthese / ademhaling / verdamping
natuurkundige en fysiologische aspecten van licht
zonlicht, kijklicht, groeilicht, stuurlicht, diffuus licht
verschillende eenheden om lichtsterkte te meten
(PAR) licht en fotosynthese-proces
zin en onzin van LED verlichting
hybride-belichting
assimilatenoverschot 
het begrip lichtsom
bepaling hoeveelheid groeilicht a.d.h.v. rekensheet
lichtbenutting / -schade
bloei-inductie bij korte- en langedag planten
zonne- en schaduwblad
C3 / CAM mechanisme
Leaf Area Index
Plantivity metingen
demonstratie fotosynthesemeter
werking van enzymen
temperatuurseffecten op groei en ontwikkeling
bruto / netto fotosynthese
source / sinks
planttemperatuurmetingen
temperatuursom
Temperatuur Integratie
effecten positieve / negatieve DIF
principe van lichtafhankelijk stoken
bouw van de wortels
opname van water en mineralen, m.n. Calcium
passief / aktief watertransport
worteldruk / guttatie / plasmolyse
effect RV op fotosynthese / ademhaling / verdamping / transport
verdamping, bouw en werking van huidmondjes
Mollierdiagram / RV / vochtdeficiet / dampspanningsverschil (VPD)
vegetatieve vermeerdering + voor- en nadelen
beworteling en uitgroei van stek
hormonen en hun functies
sensoren en hun eigenschappen
fluorescentie metingen
mogelijkheden sensorentechniek nu en in de toekomst (MIPS)
substraat c.q. grondeigenschappen
watergeefstrategie
schadelijke gassen
na-oogstontwikkelingen 

Bemesting en emissie *** :
bouw van de wortel
watertransport, mineralentransport, bandjes van Caspari
begrippen als osmose, membraan, selectiviteit, worteldruk, plasmolyse
de begrippen molecuul, kationen en anionenbalans, zuur, base, MOL
de begrippen EC, osmotische waarde, antagonisme en synergisme
wortelladingen bij kat- en anionopname
functies van hoofd- en spoorelementen, incl. gebrek- en overmaatverschijnselen 
Ca opname in relatie met klimaat
invloed Ca op structuur en bodemleven 
effect van bodemleven op bodemvruchtbaarheid en gewasgroei
pH en EC effecten op de opname van voedingselementen
EC en zoutgevoeligheid van planten
invloed van voeding op kwaliteit / kleur / houdbaarheid / smaak
typen meststoffen en hun samenstellingen
effecten van omzetting van ammonium in aanvoer- en druppelleidingen
alternatieven fosfaatmeststoffen
werking ureum, chelaten en bladvoeding
de zin en onzin van speciale ‘meststoffen’ 
(giet) watervoorziening en waterkwaliteit
wateropslag, recirculatie en bijmengstrategie
mogelijkheden van drainwaterontsmetting
waarop letten bij monstername?
verschillende soorten monsters ( blad, kasgrond, drainwater)
het belang van plantsapanalyse
het lezen en interpreteren van een analyse verslag
schema uitrekenen naar kilo’s / liters voor A en B bak
aanpassen advies aan bedrijfsspecifieke situatie
stabiliseren pH regeling
hulpmiddelen om watergift te starten / bepalen
belang van zuurstof in substraat en voedingswater

Gewasbescherming ***
waarnemingstechnieken
geleide, geintegreerde en biologische bestrijding
herkennen van ziekten en plagen 
herkennen van biologische bestrijders
bedrijfs hygienische maatregelen
overdracht / verspreiding / symptomen / toetsmethoden 
fysiologische afwijkingen
gewasafhankelijk spuiten in land- en tuinbouwgewassen
veiligheid & techniek
optimaal bespuiten
verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
uitvoeren gewasbescherming (licentie 1) in Engels en Pools

*** sommige onderwerpen komen in aanmerking voor licentieverlenging Gewasbescherming

Voor uitgebreide informatie over bovenstaande cursussen, zie www.agravisi.nl

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Veilig rijden met de heftruck:  zaterdag 7 oktober 2023 in Heerhugowaard

Veilig rijden met de heftruck: zaterdag 7 oktober 2023 in Heerhugowaard

Nog een aantal plekken vrij!!! Voor informatie en inschrijving klik hier.
25-09-2023
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)