Ziekzoeken in tulpen voor Nederlandse en Poolstalige medewerkers

De teelt van tulpenbollen en –bloemen heeft er voor gezorgd dat Nederland wereldwijd bekend staat als “TULPENLAND”.
Tulpen hebben zich immers ontwikkeld tot een belangrijk exportproduct, vooral omdat wij erin zijn geslaagd een goed kwaliteitsimago op te bouwen.
Één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten bij de teelt van tulpenbollen is het herkennen en vernietigen van zieke tulpenplanten.
We noemen dit ZIEKZOEKEN.

Inhoud:
Na afloop van deze korte cursus:
- heeft men meer inzicht in de verschillende selectieperioden
- heeft men praktische tips ontvangen voor het ziekzoeken
- herkent men Tulpenmozaiekvirus (TBV), Tulpenvirus X, Augustaziek, helsvuur, dieven, stengelaal, etc.
- is het inzicht in het totale bedrijfsgebeuren vergroot
- ontvangen werkgever én werknemer een bewijs dat de veiligheidsinstructie is uitgevoerd volgens de normen van Bureau Erkenningen (zie Opmerking)

BIJEENKOMST 1: ONGEVEER HALF MAART 2018 
LOCATIE BKD kas bij Fa. A.F. Kolken & Zonen, Middenweg 59, 1746 EB Dirkshorn
16.00-16.45 theorie o.l.v. Paul Bakker en tolk Milena Roszkiewicz: inleiding, herkennen diverse virussen en andere afwijkingen aan blad m.b.v. lesmateriaal waarin veel (kleuren) foto’s zijn opgenomen.
16.50-17.15 veiligheidsinstructie selectiespuit door Alex Dobbe, specialist gewasbescherming van GMN
17.30-18.30 praktijk o.l.v. Alex van Kampen en Willo Swart, keurmeesters Bloembollen Keurings Dienst bladselectie in de kas (AANGEPAST SCHOEISEL AAN)

BIJEENKOMST 2: ONGEVEER EERSTE WEEK APRIL 2018
LOCATIE BKD kas bij Fa. A.F. Kolken & Zonen, Middenweg 59, 1746 EB Dirkshorn
16.00-16.50 theorie o.l.v. Paul Bakker en tolk Milena Roszkiewicz: herkennen diverse virussen aan bloem + andere afwijkingen
17.00-18.30 praktijk in BKD kas o.l.v. Alex van Kampen en Willo Swart: bloemselectie in de kas (AANGEPAST SCHOEISEL AAN)

De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing:
Open teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw 75%, Glastuinbouw en Bloembollengroothandel 50%

* Opmerking i.v.m. veiligheidsinstructie:
Medewerkers die géén licentie 1 of 2 hebben, dienen in het bezit te zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid ”Veiligheidsinstructie Gewasbescherming”, waaruit blijkt dat men voorlichting heeft gehad over:
- de gevaren en risico’s voor de mens, dier en het milieu
- de symptomen van vergiftiging en te nemen eerste-hulp-maatregelen
- de veiligste manier van werken
- het opruimen van restanten van het middel en aangebroken verpakkingen
- maatregelen welke moeten worden genomen in geval van lekkages, verspilling, etc.
De veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Verlenging spuitlicentie
De cursus kan worden aangemerkt als een bijeenkomst voor het onderdeel “TEELT”, welke nodig is voor de verlenging van uw spuitlicentie. Hiervoor dient men vóór aanvang van de cursus het pasnummer door te geven. De extra kosten worden apart in rekening gebracht

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu

Bekijk NieuwsVisi online >

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

De cursus voor Noord-Nederland wordt georganiseerd in februari/maart 2018. Klik hier voor informatie

09-01-2018
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)