Herkennen ziektebeelden in tulpen

Inleiding
De teelt van tulpenbollen en – bloemen heeft er voor gezorgd dat Nederland wereldwijd bekend staat als “TULPENLAND”.
Tulpen hebben zich immers ontwikkeld tot een belangrijk exportproduct, vooral omdat wij erin zijn geslaagd een goed kwaliteitsimago op te bouwen. 
Één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten bij de teelt van tulpenbollen is het herkennen en voorkomen van zieke tulpenplanten en -bollen. 

Doelgroep: alle Nederlandstalige medewerkers van bloembollen- en bolbloemen bedrijven

Inhoud 
- Aandacht voor de belangrijkste ziekten en plagen welke op het veld voor kunnen komen (zoals aaltjes, virus, vuur en fusarium. Het hoe en waarom de ziekte optreedt en wat je er aan kunt doen).
- Welke preventieve en hygiënische maatregelen kunnen we nemen tijdens de teelt van de bollen?
- Herkennen van aantastingen aan de bol.
- Welke preventieve en hygiënische maatregelen kunnen we nemen tijdens de verwerking van de bollen?
- Aandacht voor de belangrijkste ziekten en plagen tijdens de broei, zowel potgrond als op water. (zoals Pythium, Botrytis, kiepen, etc.. Het hoe en waarom de ziekte optreedt en wat je er aan kunt doen).
- Welke preventieve en hygiënische maatregelen kunnen we nemen tijdens de broei?

Per ziekte wordt kort aangegeven wat de mogelijkheden zijn van (geïntegreerde!) bestrijding en hoe emissie van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Werkwijze: Er wordt gewerkt met een lesmap (in kleur!) waarin veel fotomateriaal is opgenomen, aangevuld met zoveel mogelijk levend materiaal.

Locatie: bij een van de deelnemende bedrijven 

Data en –tijden: woensdag 7 en 14 maart 2018 van 13.30-16.30 uur

Groepsgrootte: minimaal 10 personen

Cursusleider: Paul Bakker (voormalig docent bloembollenteelt)

Opmerking 1: Voor medewerkers kan COLLAND subsidie worden aangevraagd.
cao Open Teelten Bloembollen: 75% vergoeding van de cursuskosten
cao Bloembollengroothandel & Glastuinbouw: 50% vergoeding van de cursuskosten

Opmerking 2: Het volgen van deze cursus kan 2x als licentieverlenging worden gebruikt voor het 
onderdeel Teelt. U dient dan uw licentienummer door te geven vóór aanvang van de cursus. (extra kosten bedragen € 60,00 p.p. )

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu

Bekijk NieuwsVisi online >

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

De cursus voor Noord-Nederland wordt georganiseerd in februari/maart 2018. Klik hier voor informatie

09-01-2018
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)