Bodem en Bemesting Open Teelten Noord West Nederland

De bemesting van gewassen die buiten geteeld worden in de vollegrond is één van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering omdat het zo “ongrijpbaar” is, terwijl iedere teler weet dat een gezonde bodem en juiste bemesting positieve invloed heeft op: bodemgezondheid, structuur van de grond, opbrengst, kwaliteit, bewaarresultaten, etc. 

Tevens zijn er de laatste jaren nieuwe inzichten in de calciumbehoefte voor grond en gewas, nieuwe adviezen voor organische bemesting én wijzigingen in de analyserapporten van Eurofins.

Om u op de hoogte te houden van bovenstaande ontwikkelingen én om uw teelt verder te optimaliseren, organiseert AgraVisi i.s.m. VollegrondsgroenteNET en Talentoogst de cursus:

Bodem & Bemesting open teelten 

De cursusleiders zijn specialisten uit onderzoek, teeltbegeleiding en bedrijfsleven: 
- Nollie Marissen (plantenfysioloog)
- Arjan Reijneveld (onderzoeker Eurofins)
- Geerten van der Lugt ((adviseur gewas, water en bemesting)
- Petra van Vliet (onderzoeker Eurofins)
- Romke Postma (bemestingsdeskundige Nutriënten Management Instituut)

Een gedetailleerd programma kunt u hier aanvragen.

We denken dat op deze manier een uniek aanbod tot stand is gekomen, waarmee u zich als akkerbouwer c.q. vollegrondgroenteteler in korte tijd diepgaand kunt laten informeren over de laatste stand van kennis en techniek op dit terrein en dit direct kunt bespreken met uw vakgenoten en onderzoekers.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 16, 23 en 30 januari 2018 van 14.30-21.00 uur bij één of meerdere deelnemende bedrijven in Noord West Nederland.
De eerste keer starten we om 14.00 uur zodat u kennis kunt maken met uw medecursisten.
Tijdens de door ons verzorgde maaltijden is er ruimschoots gelegenheid om elkaar ook informeel te spreken.

Opmerking : De volgende COLLAND vergoedingen zijn (o.v.b.) voor werknemers van toepassing: 
Open teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw 75% vergoeding van de cursuskosten 
Bloembollengroothandel / Glastuinbouw 50% vergoeding van de cursuskosten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Paul Bakker, Opleidingsadviseur, 06-53857317

In de hoop op een leerzame cursus, tekenen wij, met vriendelijke groeten.

Paul Bakker              Ulko Stoll                                   Hans Schilders
AgraVisi                    VollegrondsgroenteNET            Talentoogst

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu

Bekijk NieuwsVisi online >

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse taal.

De cursus voor Noord-Nederland wordt georganiseerd in februari/maart 2018. Klik hier voor informatie

09-01-2018
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)