Stel zelf uw cursus samen

Download hier de menukaart in pdf, hieronder de tekstuele versie >

Stel uw eigen cursus samen a.d.h.v. onderstaande onderwerpen:

Teeltsturing op plantniveau
 1. bouw van de plant
 2. belangrijke fysiologische processen
 3. fotosynthese / ademhaling / verdamping
 4. natuurkundige en fysiologische aspecten van licht
 5. zonlicht, kijklicht, groeilicht, stuurlicht, diffuus licht
 6. verschillende eenheden om lichtsterkte te meten
 7. (PAR) licht en fotosynthese-proces
 8. zin en onzin van LED verlichting
 9. hybride-belichting
 10. assimilatenoverschot
 11. het begrip lichtsom
 12. bepaling hoeveelheid groeilicht a.d.h.v. rekensheet
 13. lichtbenutting / -schade
 14. bloei-inductie bij korte- en langedag planten
 15. zonne- en schaduwblad
 16. C3 / CAM mechanisme
 17. Leaf Area Index
 18. Plantivity metingen
 19. demonstratie fotosynthesemeter
 20. berekenen potentiele productie
 21. werking van enzymen
 22. temperatuurseffecten op groei en ontwikkeling
 23. bruto / netto fotosynthese
 24. source / sinks
 25. planttemperatuurmetingen
 26. temperatuursom
 27. temperatuur integratie
 28. effecten positieve / negatieve DIF
 29. principe van lichtafhankelijk stoken
 30. bouw van de wortels
 31. opname van water en mineralen, m.n. Calcium
 32. passief / aktief watertransport
 33. worteldruk / guttatie / plasmolyse
 34. effect RV op fotosynthese / ademhaling / verdamping / transport
 35. verdamping, bouw en werking van huidmondjes
 36. Mollierdiagram / RV / vochtdeficiet / dampspanningsverschil (VPD)
 37. vegetatieve vermeerdering + voor- en nadelen
 38. beworteling en uitgroei van stek
 39. verschil vitro-vivo beworteling
 40. invloed van vermeerderingsomstandigheden
 41. moerplanteffecten
 42. genetische en epigenetische variatie
 43. weefselkweek incl. voor- en nadelen
 44. hormonen en hun functies
 45. sensoren en hun eigenschappen
 46. fluorescentie metingen
 47. mogelijkheden sensorentechniek nu en in de toekomst (MIPS)
 48. toekomst en innovaties zowel technisch als op productniveau
 49. planning bij potplanten incl. economische aspecten en arbeid
 50. substraat c.q. grondeigenschappen
 51. bodemverbeteraars
 52. weerbaar telen
 53. alternatieve teeltsystemen
 54. watergeefstrategie
 55. sturingsmechanismen tijdens de teelt
 56. schadelijke gassen
 57. na-oogstontwikkelingen
 58. laatste onderzoeksresultaten
Bemesting en emissie***
 1. bouw van de wortel
 2. watertransport, mineralentransport, bandjes van Caspari
 3. begrippen als osmose, membraan, selectiviteit, worteldruk, plasmolyse
 4. de begrippen molecuul, kationen en anionenbalans, zuur, base, MOL
 5. de begrippen EC, osmotische waarde, antagonisme en synergisme
 6. wortelladingen bij kat- en anionopname
 7. functies van hoofd- en spoorelementen,
 8. incl. gebrek- en overmaatverschijnselen
 9. Ca opname in relatie met klimaat
 10. invloed Ca op structuur en bodemleven
 11. effect van bodemleven op bodemvruchtbaarheid en gewasgroei
 12. pH en EC effecten op de opname van voedingselementen
 13. EC en zoutgevoeligheid van planten
 14. invloed van voeding op kwaliteit / kleur / houdbaarheid / smaak
 15. typen meststoffen en hun samenstellingen
 16. werking ureum
 17. effecten van omzetting van ammonium in
 18. aanvoer- en druppelleidingen
 19. alternatieven fosfaatmeststoffen
 20. werking van chelaten en bladvoeding
 21. de zin en onzin van speciale ‘meststoffen’
 22. (giet) watervoorziening en waterkwaliteit
 23. hemelwateropslag
 24. wateropslag, recirculatie en bijmengstrategie
 25. mogelijkheden van drainwaterontsmetting, nu en in de toekomst
 26. verschillende oorzaken van emissie
 27. van gebruiksnormen naar emissienormen, 0-emissie in de toekomst
 28. welke besparingsmogelijkheden zijn er?
 29. waarop letten bij monstername?
 30. verschillende soorten monsters ( blad, kasgrond, drainwater)
 31. het belang van plantsapanalyse
 32. het lezen en interpreteren van een analyse verslag
 33. schema uitrekenen naar kilo’s / liters voor A en B bak
 34. aanpassen advies aan bedrijfsspecifieke situatie
 35. stabiliseren pH regeling
 36. hulpmiddelen om watergift te starten / bepalen
 37. belang van zuurstof in substraat en voedingswater
 38. bodemverbeteraars
 39. weerbaar telen
Gewasbescherming***
 1. waarnemingstechnieken
 2. geleide, geintegreerde en biologische bestrijding
 3. herkennen van ziekten en plagen
 4. herkennen van biologische bestrijders
 5. bedrijfs hygienische maatregelen
 6. overdracht / verspreiding / symptomen / toetsmethoden
 7. fysiologische afwijkingen
 8. scouten in glastuinbouwgewassen
 9. schimmels in tuinbouwgewassen
 10. weerbaar telen in tuinbouwgewassen
 11. gewasafhankelijk spuiten in land- en tuinbouwgewassen
 12. veiligheid & techniek
*** Sommige onderwerpen komen in aanmerking voor licentieverlenging Gewasbescherming

Wij verzorgen een breed aanbod met ondermeer teeltcursussen, communicatieve- en vaardigheidstrainingen, commerciële en technische cursussen en computercursussen. Voor een compleet overzicht van al onze cursussen verwijzen wij u graag naar het menu cursusaanbod.

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu

Bekijk NieuwsVisi online >

Cursus Rijden met de heftruck

Cursus Rijden met de heftruck

NIEUW!! Nu ook voor engelstaligen.!! Cursus voor het behalen van het heftruckcertificaat voor nederlands-, pools en engelstaligen. Klik hier...

20-06-2018
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)